+370 6370 1109 | Poilsio g. 47, Klaipėda | info@niektauza.lt

Duomenų apsauga

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informacijąapie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažintisu savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisytineteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti(teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apribotisavo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

   [Niektauza]_duomenu_apsaugos_taisykles
   [Niektauza]_standartizuota_susipazinimo_su_duomenimis_forma
   [Niektauza]_standartizuota_duomenu_istrynimo_forma 
   [Niektauza]_standartizuota_duomenu_istaisymo_forma
   [Niektauza]_Privatumo_politika_sutrump