+370 6370 1109 | Poilsio g. 47, Klaipėda | info@niektauza.lt

Apie mus

Kiekvienas mūsų rytas prasideda su nuotaikingomis dainelėmis, eilėraščiais, skaičiuočiuotėmis ir žaidimais. Skatiname pažinti ir visapusiškai tobulinti vaikų gebėjimus ne tik viduje, tačiau ir esant lauke, todėl į lauką keliaujame esant palankioms sąlygoms. Siekiame, jog vaikai jaustųsi lopšelyje-darželyje ramūs, saugūs ir laimingi. Skatiname vaikus domėtis bei džiaugtis kiekviena diena, atrasti, tai, kas gali įkvėpti tolimesniems darbams, pažinimui, kūrybiškumui, tyrinėjimams ir tuo pačiu sukurtų linksmą nuotaiką!

Lopšelyje–darželyje “Niektauza” darbuojasi tik pedagogai ir savo sričių specialistai. Nuolat atsižvelgiame į vaiko gebėjimus, poreikius, galimybes. Mums svarbus ugdymo procesas, jo rezultatas bei vaikų saugumas – fizinis ir emocinis. Vertiname ir palaikome šiltus santykius su šeimomis įtraukdami juos į savo veiklas, ugdymo procesą.  Siekiame, kad tėveliai jaustųsi ramūs patikėdami mums savo atžalas.

Lopšelyje-darželyje veikia dvi grupės – Smalsučių (1 – 3 m.) ir Čiauškučių (3 – 6 m.):

Smalsučiai. Vaikai kryptingai ugdomi pagal kiekvieno pasiekimus, poreikius ir galimybes. Didžiausią dėmesį skiriame kasdienių gyvenimo įgūdžių ir gebėjimų ugdymui, vaikų kalbinio bendravimo skatinimui ir žodyno turtinimui.

Čiauškučiai (logopedinė-Montessori grupė). Vaikai ugdomi remiantis Montessori sistemos principais, vyksta grupiniai bei individualūs užsiėmimai su logopedu. Esant poreikiui vaikams sudaroma individuali logopedo programa. Vaikų ugdymo turinys orientuotas į individualų darbą su kiekvienu vaiku. Ugdoma vaikų atsakomybė už savo jausmus ir elgesį. Didžiausią dėmesį skiriame kiekvieno vaiko pažangai ir pasiekimams.

 Visi lopšelio-darželio „Niektauza“ vaikai ir darbuotojai drausti nuo nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimo, traumų esant lopšelyje-darželyje, kelyje iš/į lopšelį-darželį bei išvykų metu.

Steigėjai drausti – civilinės atsakomybės draudimu.

 

UGDOME REMDAMIESI

 

Ankstyvojo vaikų kūrybiškumo ugdymo programa – padeda stebėti ir įvertinti kasdienį vaikų džiaugsmą.

Naudojame plačiai paplitusį tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Gera pradžia“ – tai į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas, padeda:

  • „Laisvai rinktis ir priimti atsakomybę;
  • Mokytis savarankiškai ir komandoje;
  • Toleruoti ir gerbti kitokius nei tu“.

Neribojame vaikų draudimais –  leidžiame tyrinėti, pažinti pasaulį per pojūčius, emocijas, žaidimus, “NE” sakome, kai vaikui kyla pavojus pakenkti sau ar kitiems.

Domimės alternatyviojo ugdymo metodais: Valdorfo pedagogikos bruožais, plačiai paplitusia M. Montesori sistema, naudojame magneto ir fundamentalios mokyklos bruožus. Taip pat propaguojame ugdymą esant lauke.